RIBF Users Meeting 2015

Asia/Tokyo
Conference Hall, RIBF bld. (RIKEN)

Conference Hall, RIBF bld.

RIKEN

Wako, Saitama
Description
The RIBF Users Meeting 2015 will be held from September 10 (Thu.) to 11 (Fri.) 2015 at RIKEN RI Beam Factory (RIBF). This RIBF Users Meeting is organized by RIBF UEC (Users Executive Committee) and RIKEN Nishina Center. After the last Users Meeting at June 2013, many exciting experiments were conducted. Recently, the commissioning of the Rare-RI Ring was conducted. This meeting provides a good opportunity to know recent activities and preliminary results at RIBF. We will also have a discussion time about the Post-RIBF project considered in RIKEN Nishina Center.
Participants
 • Aiko Takamine
 • Akitsu Ikeda
 • Alexandre Obertelli
 • Andrei Andreyev
 • Atsuko Odahara
 • Ayumi Yagi
 • Daichi Murai
 • Daisuke Suzuki
 • Daiya Kaji
 • DeukSoon AHN
 • DING BING
 • Dora Sohler
 • Fumi Suzaki
 • Ge zhuang
 • Haozhao Liang
 • He Wang
 • Heather Crawford
 • Hide Sakai
 • Hideaki Otsu
 • Hideki Ueno
 • Hidetada Baba
 • Hideto En'yo
 • Hidetoshi Yamaguchi
 • Hiroari Miyatake
 • Hiromi Sato
 • Hiroshi Suzuki
 • Hiroshi Tokieda
 • Hiroyoshi Sakurai
 • HyoSang Lee
 • Ikuko Hamamoto
 • Jenny Lee
 • Kazuyuki Ogata
 • Keiichi Kisamori
 • Ken-ichiro YONEDA
 • Kenichi Yoshida
 • Kenji Katori
 • Kentaro Yako
 • Kimiko Sekiguchi
 • Koichi Sato
 • Koichi Yoshida
 • Kosho Minomo
 • Kouji Morimoto
 • kyo tsukada
 • Masaaki Kimura
 • Masafumi Matsushita
 • Masaki Sasano
 • Masanori Dozono
 • Masanori Kaneko
 • Megumi NIIKURA
 • Michiharu Wada
 • Mikael Reponen
 • Mizuki Kurata-Nishimura
 • Motoki Kobayashi
 • Mukai Momo
 • Naoki FUKUDA
 • Nicolae Carjan
 • Nigel Orr
 • Nobu IMAI
 • Nobuhisa Fukunishi
 • Nobuyuki Kobayashi
 • Nori Aoi
 • Olga Beliuskina
 • Paul Fallon
 • Philipp Schrock
 • Pieter Doornenbal
 • Pär-Anders Söderström
 • Ryo Taniuchi
 • Sadao MOMOTA
 • Sarah Naimi
 • Satoru Momiyama
 • Satoshi Sakaguchi
 • Satoshi TAKEUCHI
 • Shigeru KUBONO
 • Shihang Shen
 • Shin'ichiro Michimasa
 • Shinsuke Ota
 • Shoichiro Kawase
 • Shunpei KOYAMA
 • Sidong Chen
 • Sota Kimura
 • Susumu Shimoura
 • Tadaaki Isobe
 • Takahiro Nishi
 • Takashi Nakamura
 • Takashi Nakatsukasa
 • Tetsu Sonoda
 • Tetsuya MURAKAMI
 • Tohru Motobayashi
 • Tomohiro Uesaka
 • Toshimi Suda
 • Toshiyuki Kubo
 • Toshiyuki Sumikama
 • Tsunenori Inakura
 • Valerii Panin
 • Walter F. Henning
 • William Lynch
 • Yasuhiro Togano
 • Yasushi Watanabe
 • Yasutaka TANIGUCHI
 • Yohei Matsuda
 • Yohei Shimizu
 • Yoshiaki Shiga
 • Yoshihiro Aritomo
 • Yoshiko Kanada-En'yo
 • Yoshitaka Yamaguchi
 • Yosuke Kondo
 • Yu Kiyokawa
 • Yuichi ICHIKAWA
 • Yuki Kubota
 • Yuta Ito
 • Yutaka Utsuno
 • Yutaka Watanabe
 • Zeren Korkulu
 • Zhengyu Xu