Physics of RI: Recent progress and perspectives

Asia/Tokyo
RIBF201 (Conference Room) (RIBF bldg (E01))

RIBF201 (Conference Room)

RIBF bldg (E01)

RIKEN Wako Campus
Description

The workshop co-organized by RIKEN and YITP focuses the discussion of the current status and perspectives of RI physics. The workshop program basically consists of invited talks, but several contributions will also be accepted as oral talks.

Participants
 • Akihisa Kohama
 • Daisuke Suzuki
 • Dario Vretenar
 • Ergash Tursunov
 • Futoshi Minato
 • Haik SIMON
 • Haozhao Liang
 • Hideaki Otsu
 • HIROYUKI SAGAWA
 • Hitoshi Nakada
 • Kazuyuki Sekizawa
 • Kenichi Yoshida
 • Kenta Itahashi
 • Kouhei Washiyama
 • Kouichi Hagino
 • kyo tsukada
 • masaaki kimura
 • masanori wakasugi
 • Masaomi Tanaka
 • Masayuki Yamagami
 • Megumi Niikura
 • Moemi Matsumoto
 • Momo Mukai
 • Nguyen Dinh Dang
 • Nobuaki IMAI
 • Nobuo Hinohara
 • Nobuya Nishimura
 • Panagiota Papakonstantinou
 • Pierre Descouvemont
 • Pieter Doornenbal
 • Sarah Naimi
 • Satoshi Yoshida
 • Shigeru Kubono
 • Shin'ichiro MICHIMASA
 • Shitao Wang
 • Shoichiro Kawase
 • shoto Watanabe
 • Shoya Tanaka
 • Shuichiro Ebata
 • Shunji Nishimura
 • Stefan Typel
 • Tadaaki Isobe
 • Takaharu Otsuka
 • Takashi Abe
 • Tetsuaki Moriguchi
 • Tetsuya Ohnishi
 • Tokuro Fukui
 • Tomoya Naito
 • Toshitaka Niwase
 • Tsunenori Inakura
 • Vi Phong
 • Wataru Horiuchi
 • Yoshihiro Aritomo
 • Yoshikazu HIRAYAMA
 • Yoshiki Chazono
 • Yoshiki Maehara
 • Yoshiki Suzuki
 • Yoshiko Kanada
 • Yosuke KONDO
 • Yuichi Ichikawa
 • Yukie Maeda
 • Yusuke Tanimura
 • Yutaka Utsuno
 • Yutaka Watanabe
 • Zaihong Yang