Feb 16 – 17, 2023
RIKEN Nishina Center
Asia/Tokyo timezone

Participant List

37 participants

First Name Last Name Affiliation
Akihisa Kohama RIKEN Nishina Center
Andrei Andreyev University of York
Chikako Ishizuka Tokyo Institute of Technology
Daiki Nishimura Tokyo City University
Fumitaka ENDO Tohoku Univ
Futoshi Minato Japan Atomic Energy Agency
Gen Takayama Osaka univ.
Hideyuki Sakai RNC
hiroari miyatake IPNS, KEK
Hirokazu Sasaki Los Alamos National Laboratory
Katsuhiko Sato Research Center For Science Systems,JSPS
Kazuki Okada Department of Pure and Applied Physics, Kansai University
Kazuyoshi Kurita Rikkyo University
Kazuyuki Sekizawa Tokyo Tech
Keita Kawata CNS(Univ. of Tokyo)
Kenichi Yoshida Kyoto University
Kouhei Washiyama University of Tsukuba
Masaaki Kimura RIKEN Nishina Center
Masaki Sasano
Masato Asai Japan Atomic Energy Agency
Moemi Matsumoto Tohoku University
Momo Mukai RIKEN
Nobuya Nishimura RIKEN
Nori AOI RCNP, Osaka University
Norihiro Hizawa Kyoto Univ.
Rurie Mizuno University of Tokyo
Shigeru Kubono RIKEN Nishina Center
Shinya Takagi Kindai University
Sho Fujibayashi Max Planck Institute for Gravitational Physics
Shohei Aoyama Chiba Univeristy, IMIT
Shunji Nishimura RIKEN
Taiki Tanaka The Australian National University
Toshitaka Niwase KEK, WNSC
Tsunenori INAKURA Tokyo Tech
Yoshihiro Aritomo Kindai University
Yoshikazu HIRAYAMA WNSC, KEK
Yutaka Watanabe KEK WNSC